Koor Inspiration Boekelo, bedankt!

Op zaterdag 6 oktober jl. heeft het koor Inspiration een geweldig concert gegeven voor de Stichting Evi.

De opbrengst van dit concert is het hele mooie bedrag van € 1.084,68 !!!!
Stichting Evi wil Inspiration en iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan dit bijzondere concert en de opbrengst hartelijk danken !!