Bestuurssamenstelling:

Naam Functie Datum in dienst
Dhr. R.F.T. Pouwel Voorzitter 15-03-2015
Mevr. M.S. Pouwel- oude Booijink Bestuurslid 15-03-2015
Mevr. W.C.M. Olthof – Annink Secretaris 15-03-2015
Mevr. E. Olijve – van den Brink Penningmeester 26-02-2016

 

Het  beloningsbeleid:

De bestuurders van Stichting Evi ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting Evi heeft geen personeel in dienst.