Dank aan architectenbureau bct

www.bctarchitecten.nl

20 jaar bct architecten

Het architectenbureau bct in Enschede vierde op 20 juni j.l. het 20 jarig bestaan. Een mooi jubileum met daaraan gekoppeld een mooi initiatief. In de uitnodiging die het bureau stuurde naar alle relaties werd aangegeven dat bct het op prijs stelde i.p.v. cadeaus een donatie voor Stichting Evi te ontvangen. Op dit verzoek werd massaal op gereageerd. Het bedrag dat in de maand juni door verschillende bedrijven en relaties werd gedoneerd is uitgekomen op € 2.330,-

Stichting Evi wil bct, de relaties en bedrijven hartelijk bedanken voor deze mooie actie en eenieder een gezonde toekomst wensen.

http://www.bctarchitecten.nl