Overzichten financiële boekjaren van de Stichting Evi

Financieel overzicht Stichting Evi 2018
Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren    1.260 Bijdrage gezinnen 37.258
Donaties bedrijven  19.151 Polsbandjes      420
Opbrengsten acties:
Oostenwind Almelo  35.000
Stichting Allen4Aylin    7.500
Innerwheel Oldenzaal    4.000 Rente en bankkosten      146
Rotoract rally Sponsorloop vrije school Zutphen    2.000
4.359
Representatiekosten
Autokosten
     764
198
Overige acties    2.404
Resultaat 2018  36.888
totaal  75.674  75.674
Balans
Saldo bank per 31 december 117.108 Stichtingsvermogen per 31 december 117.108

 

Financieel overzicht Stichting Evi 2017
Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren   1.710 Bijdrage gezinnen 28.438
Donaties bedrijven   3.596 Kosten ivm dekbeddenactie      231
Opbrengsten acties:
  Stg. Club T4   4.300
  Opbrengst belevingsconcert Canta Felice   1.800
  Lionsclub Borne 10.000 Rente en bankkosten     162
  Ver. Behoud Twekkelo      525 Representatiekosten     529
  Ladies Circle Oldenzaal   4.000 Administratiekosten       67
Overige acties   2.856
Resultaat 2017     -640
totaal 28.787 28.787
Balans
Saldo bank per 31 december 80.110 Stichtingsvermogen per 31 december 80.220
Vorderingen      110
80.220 80.220

 

 

Financieel overzicht Stichting Evi 2016
Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren   1.945 Bijdrage gezinnen 27.158
Donaties bedrijven 13.153 Kosten ivm dekbeddenactie        37
Opbrengst Evi-event 51.916 Kosten Evi-event 22.929
Opbrengsten acties:
  Kees fietst voor Evi   3.161
  Golfdag SNS      500
  Collectie Mattheuspassion      280 Rente en bankkosten     280
  Donatie Help Nederland Vooruit 2016   5.000 Representatiekosten       97
  Carmelcollege actie   5.401 Administratiekosten     313
  Stg. Women Only   4.060
  Carmelcollege Goede Doelen Dag   4.435
  Zomermarkt St. Bernardusschool   1.841
  Zumba actie Cadans   1.050 Resultaat 2016 44.065
  Actie ivm 50-jaar-feest   1.250
  Overige acties      887
totaal 94.879 94.879
Balans
Saldo bank per 31 december 80.860 Stichtingsvermogen per 31 december 80.860

 

 

Financieel overzicht Stichting Evi 2015

Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren     6.861 Bijdrage gezinnen   7.675
Donaties bedrijven   20.087 Bijdrage Ronald Mc. Donaldhuis      351
Verkoop polsbandjes     1.635 Inkoop polsbandjes      969
Opbrengsten acties Inkoop dekbedden      707
Kerstactie Bernardusschool       500 Representatiekosten        27
Cupcake actie en polsbandjes    2.415 Rente en bankkosten      190
Flessenactie Zenderen    1.100 Portikosten        14
Haringparty Borne    5.000 Kamer van Koophandel        50
St. Elisabethfonds    1.500
Tractorpulling Buurse    1.600
Bornse Doe Fabriek       750
Jubileumactie Schabbink       650
Ladies Night Rossum    1.500
Kerstballenverkoop       180
St. Nicolaasactie de Noork    1.000 Saldo bank per 31 december  28.942
Kerstmarkt Hengelo    2.000 Te ontvangen bedragen    7.853
Totaal  46.778  46.778