Overzichten financiële boekjaren van de Stichting Evi.

Financieel jaaroverzicht 2015.

Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren € 6.861 Bijdrage gezinnen € 7.675
Donaties bedrijven € 20.087 Bijdrage Ronald Mc. Donaldhuis € 351
Verkoop polsbandjes € 1.635 Inkoop polsbandjes € 969
Opbrengsten acties Inkoop dekbedden € 707
Kerstactie Bernardusschool € 500 Representatiekosten € 27
Cupcake actie en polsbandjes € 2.415 Rente en bankkosten € 190
Flessenactie Zenderen € 1.100 Portikosten € 14
Haringparty Borne € 5.000 Kamer van Koophandel € 50
St. Elisabethfonds € 1.500
Tractorpulling Buurse € 1.600
Bornse Doe Fabriek € 750
Jubileumactie Schabbink € 650
Ladies Night Rossum € 1.500
Kerstballenverkoop € 180
St. Nicolaasactie de Noork € 1.000 Saldo bank per 31 december € 28.942
Kerstmarkt Hengelo € 2.000 Te ontvangen bedragen €7.853
Totaal € 46.778 €46.778