Overzichten financiële boekjaren van de Stichting Evi.

Financieel overzicht Stichting Evi 2017
Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren 1.710 Bijdrage gezinnen 28.438
Donaties bedrijven 3.596 Kosten ivm dekbeddenactie 231
Opbrengsten acties:
  Stg. Club T4 4.300
  Opbrengst belevingsconcert Canta Felice 1.800
  Lionsclub Borne 10.000 Rente en bankkosten 162
  Ver. Behoud Twekkelo 525 Representatiekosten 529
  Ladies Circle Oldenzaal 4.000 Administratiekosten 67
Overige acties 2.856
Resultaat 2017 -640
totaal 28.787 28.787
Balans
Saldo bank per 31 december 80.110 Stichtingsvermogen per 31 december 80.220
Vorderingen 110
80.220 80.220

 

 

Financieel overzicht Stichting Evi 2016
Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren 1.945 Bijdrage gezinnen 27.158
Donaties bedrijven 13.153 Kosten ivm dekbeddenactie 37
Opbrengst Evi-event 51.916 Kosten Evi-event 22.929
Opbrengsten acties:
  Kees fietst voor Evi 3.161
  Golfdag SNS 500
  Collectie Mattheuspassion 280 Rente en bankkosten 280
  Donatie Help Nederland Vooruit 2016 5.000 Representatiekosten 97
  Carmelcollege actie 5.401 Administratiekosten 313
  Stg. Women Only 4.060
  Carmelcollege Goede Doelen Dag 4.435
  Zomermarkt St. Bernardusschool 1.841
  Zumba actie Cadans 1.050 Resultaat 2016 44.065
  Actie ivm 50-jaar-feest 1.250
  Overige acties 887
totaal 94.879 94.879
Balans
Saldo bank per 31 december 80.860 Stichtingsvermogen per 31 december 80.860

 

 

Financieel overzicht Stichting Evi 2015

Opbrengsten Uitgaven
Donaties particulieren € 6.861 Bijdrage gezinnen € 7.675
Donaties bedrijven € 20.087 Bijdrage Ronald Mc. Donaldhuis € 351
Verkoop polsbandjes € 1.635 Inkoop polsbandjes € 969
Opbrengsten acties Inkoop dekbedden € 707
Kerstactie Bernardusschool € 500 Representatiekosten € 27
Cupcake actie en polsbandjes € 2.415 Rente en bankkosten € 190
Flessenactie Zenderen € 1.100 Portikosten € 14
Haringparty Borne € 5.000 Kamer van Koophandel € 50
St. Elisabethfonds € 1.500
Tractorpulling Buurse € 1.600
Bornse Doe Fabriek € 750
Jubileumactie Schabbink € 650
Ladies Night Rossum € 1.500
Kerstballenverkoop € 180
St. Nicolaasactie de Noork € 1.000 Saldo bank per 31 december € 28.942
Kerstmarkt Hengelo € 2.000 Te ontvangen bedragen €7.853
Totaal € 46.778 €46.778