Voorwaarden voor financiële ondersteuning.
Stichting Evi heeft een aantal voorwaarden opgenomen voor het aanvragen van financiële ondersteuning.

  • Ouders waarvan het kind lijdt aan kanker, niet ouder is dan 18 jaar en wordt behandeld in het UMCG of het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam, kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun.
  • Ouders die denken in aanmerking te komen voor financiële steun kunnen dit alleen krijgen via het maatschappelijk werk kinderoncologie UMCG of het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam.
  • De financiële bijdrage is afhankelijk van de situatie waarin de ouders verkeren.
  • De maandelijkse financiële steun zal gericht zijn op de gemaakte en /of te maken kosten tijdens het verblijf in het UMCG of het Emma Kinderziekenhuis. Bijvoorbeeld, reiskosten, verblijfkosten RMcD.

De aanvraag zal lopen via het UMCG door het maatschappelijk werk en niet rechtstreeks via de Stichting Evi.Wij hopen veel mensen te kunnen helpen hiermee.